NYC School Construction Authority

Queens, NY

SUNY - Downstate Medical Center

Brooklyn, NY

MTA - NYC Transit

New York, NY

START Treatment & Recovery Center

Brooklyn NY

Music Choicehoice.Com

New York, NY

Safe Horizon

New York, NY

Ritz Carlton Hotel

New York, NY

Renaissance Hotel

New York, NY

OPWDD, Bernard Fineson & Long Island DDSO

New York, NY

Kings County Hospital Center

Brooklyn, NY

DASNY

New York, NY

Furnished Quarters

New York, NY

TSalon, Chelsea Market

New York, NY

College of Optometry

New York, NY

Lifetime Television

Astoria, NY

Madison Square Garden

New York, NY